Duyurular Kdz. Ereğli Kızılcapınar İlkokulu/Ortaokulu - Kdz. Ereğli Mehmet Akif Ersoy İlkokulu/Ortaokulu Kantini İhalesi

Kdz. Ereğli Kızılcapınar İlkokulu/Ortaokulu - Kdz. Ereğli Mehmet Akif Ersoy İlkokulu/Ortaokulu Kantini İhalesi

KANTİN İHALE İLANI

 

                                                                                                                                               

                  İlçemiz  Kdz. Ereğli Kızılcapınar İlkokulu/Ortaokulu Kantini  , Okul Aile Birliği Yönetmeliği ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık teklif + pazarlık usulü ile aşağıdaki şartlar çerçevesinde ihale edilecektir.

 

İHALE ŞARTLARI

 

1.      İhale 27 Eylül 2013 günü saat 16.00’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde  yapılacaktır.

2.      İhaleye açık teklif verilecek, pazarlık usulü uygulanacaktır. Katılımcılardan Son teklifler yazılı olarak istenebilecektir.

3.      Fiyat Tespit Komisyonunca yapılan teklife göre ihale edilecektir.

4.      Kantin Kira Muhammen bedeli aylık  400,00-TL. dir.  (ÖĞRENCİ MEVCUDU 400 )

5.      İstekliler teklif mektuplarını ve istenen belgeleri  27.09.2013  günü  saat:16.00’a kadar ihale komisyonuna teslim edilecektir.(İlçe Milli Eğitim Müd.ne)

6.      İhale  Şartnamesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edilecektir.

 

 

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 

1.      T.C. Vatandaşı olmak

2.      Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak,

3.      Başka bir kantin işletiyor olmamak

4.      Gerçek kişi olmak(Vakıf veya Tüzel kişi olmamak)

5.      Kantin İhaleyi alan Müstecir tarafından çalıştırılacaktır.

6.      Şartnamede yazılı hükümleri esastır.

 

 

                    İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK EVRAKLAR

 

             1.   İkametgah ilmühaberi (1 aydan eski olmamak)

             2.   Nüfus cüzdanı fotokopisi

3.   Sabıka kaydı (1 aydan eski olmamak)

4.   Başka bir kantin çalıştırmadığına dair yazı (İlgili Esnaf Odasından  alınacaktır.)

5.   İhaleden men olmadığına dair belge          ( İlgili Esnaf Odasından  alınacaktır)

6.   İhalesi yapılan okulun servis taşımacılığını yapmadığına dair yazı (Okul Müdürlüğünden alınacaktır.)

7.   İhale Şartnamesi (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak)

             8.   Geçici teminat dekontu. (Kdz.  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün T.C Zıraat Bankası 

                   Ziraat  Şubesindeki 28988608-5013  nolu hesabına, tespit edilen yıllık kira bedelinin

                   % 3’ne tekabül eden  108,00- TLgeçici teminat olarak yatırıldığına dair dekont)

             9.   Dosya alındı dekontu.(  T.C Zıraat Bankası   Şubesindeki 28988608-5013 nolu hesabına      

                   50.- TLŞartname bedeli olarak   yatırıldığına dair dekont)

10.   Kantin işletmeciliği Ustalık Belgesine sahip olanlar kabul edilecektir. Ancak Katılımcıların Hiçbirinde Ustalık Belgesi bulunmaması durumunda Kantin İşletmeciliği Kalfalık Belgesi olanlar ihaleye kabul edileceklerdir. Kalfalık belgesi de olmadığı taktirde, sırasıyla Sertifika ,  Kurs bitirme belgesine sahip olanlar ihaleye katılacaklardır.                                                                                         

11.   Şartnamede yazılı belgeler esas alınarak Müdürlüğümüze teslim edilecektir.

 

        

                                                              Kantin İhale Komisyonu

 

 


 

KANTİN İHALE İLANI

 

 

 

                                                                                                                                               

 

                  İlçemiz  Kdz. Ereğli Mehmet Akif Ersoy İlkokulu/Ortaokulu Kantini  , Okul Aile Birliği Yönetmeliği ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık teklif + pazarlık usulü ile aşağıdaki şartlar çerçevesinde ihale edilecektir.

 

 

 

İHALE ŞARTLARI

 

 

 

1.      İhale 27 Eylül 2013 günü saat 15.00’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde  yapılacaktır.

 

2.      İhaleye açık teklif verilecek, pazarlık usulü uygulanacaktır. Katılımcılardan Son teklifler yazılı olarak istenebilecektir.

 

3.      Fiyat Tespit Komisyonunca yapılan teklife göre ihale edilecektir.

 

4.      Kantin Kira Muhammen bedeli aylık  275,00-TL. dir.  (ÖĞRENCİ MEVCUDU 149 )

 

5.      İstekliler teklif mektuplarını ve istenen belgeleri  27.09.2013  günü  saat:15.00’a kadar ihale komisyonuna teslim edilecektir.(İlçe Milli Eğitim Müd.ne)

 

6.      İhale  Şartnamesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edilecektir.

 

 

 

 

 

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 

 

 

1.      T.C. Vatandaşı olmak

 

2.      Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak,

 

3.      Başka bir kantin işletiyor olmamak

 

4.      Gerçek kişi olmak(Vakıf veya Tüzel kişi olmamak)

 

5.      Kantin İhaleyi alan Müstecir tarafından çalıştırılacaktır.

 

6.      Şartnamede yazılı hükümleri esastır.

 

 

 

 

 

                    İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK EVRAKLAR

 

 

 

             1.   İkametgah ilmühaberi (1 aydan eski olmamak)

 

             2.   Nüfus cüzdanı fotokopisi

 

3.   Sabıka kaydı (1 aydan eski olmamak)

 

4.   Başka bir kantin çalıştırmadığına dair yazı (İlgili Esnaf Odasından  alınacaktır.)

 

5.   İhaleden men olmadığına dair belge          ( İlgili Esnaf Odasından  alınacaktır)

 

6.   İhalesi yapılan okulun servis taşımacılığını yapmadığına dair yazı (Okul Müdürlüğünden alınacaktır.)

 

7.   İhale Şartnamesi (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak)

 

             8.   Geçici teminat dekontu. (Kdz.  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün T.C Zıraat Bankası 

 

                   Ziraat  Şubesindeki 28988608-5013  nolu hesabına, tespit edilen yıllık kira bedelinin

 

                   % 3’ne tekabül eden  74,25- TLgeçici teminat olarak yatırıldığına dair dekont)

 

             9.   Dosya alındı dekontu.(  T.C Zıraat Bankası   Şubesindeki 28988608-5013 nolu hesabına      

 

                   50.- TLŞartname bedeli olarak   yatırıldığına dair dekont)

 

10.   Kantin işletmeciliği Ustalık Belgesine sahip olanlar kabul edilecektir. Ancak Katılımcıların Hiçbirinde Ustalık Belgesi bulunmaması durumunda Kantin İşletmeciliği Kalfalık Belgesi olanlar ihaleye kabul edileceklerdir. Kalfalık belgesi de olmadığı taktirde, sırasıyla Sertifika ,  Kurs bitirme belgesine sahip olanlar ihaleye katılacaklardır.                                                                                         

 

11.   Şartnamede yazılı belgeler esas alınarak Müdürlüğümüze teslim edilecektir.

 

 

        

 

                                                              Kantin İhale Komisyonu

 Yayın:20.09.2013 - Güncelleme:20.09.2013 - 15:38 - Görüntülenme:235